Galerie UFFO

Galerie UFFO je součástí unikátního polyfunkčního kulturního prostoru - společenského centra UFFO Trutnov, které je výjimečné jak svou architektonickou podobou, tak především širokým spektrem variant uspořádání hlavního sálu.

Vlastní galerie je velkorysým architektonickým prostorem, který se odlišuje od klasických výstavních interiérů. Výstavní plocha se rozkládá na 300 m2, z frontální strany a boků je orámována skleněnou plochou budovy, zevnitř je zaklenuta obloukovou stěnou. Díky tomu je prostor galerie vzdušný a transparentní. Galerie se nachází v prvním patře a s přízemím a suterénem je propojena schodištěm a výtahem. Je koncipována jako veřejný prostor, který lidé navštěvují nejen jako klasickou galerii, ale i v rámci divadelních představení, koncertů a dalších kulturních a společenských akcí. Pro návštěvníky výstav, ale i všech dalších akcí centra UFFO, je připraveno příjemné posezení v kavárně. V suterénu jsou pak podzemní garáže a šatny. Díky tomuto propojení je interiér přístupný a bezbariérový.
UFFO návštěvníkům představuje ve svých prostorách pestrý, kvalitní a překvapující program, který má lidem připravovat zážitek. Tím, co odlišuje UFFO od zaměření řady jiných kulturních institucí, je snaha o dramaturgickou originalitu. Jinak řečeno, stojíme o ty umělce, které UFFO inspiruje, kteří se zde při svých produkcích cítí dobře. A to ať v oblasti divadla, hudby či výtvarného umění. Vytváří se tak genius loci Uffa, a zároveň se rozšiřuje povědomí o fenoménu UFFO na české kulturní scéně. Do tohoto programového konceptu zapadá i zaměření galerie. Vzniká zde zajímavá konfrontační plocha, která je jako stvořená pro prezentaci současných uměleckých trendů, přes nová média, instalace až po design a architekturu.

Koncepce výstavních projektů spočívá v prezentaci současného umění, výběr autorů je zaměřen na mladou generaci, na uznávané osobnosti z české umělecké společnosti i na autory ze zahraničí.