Divadelní předplatné

Proč divadelní předplatné?

  • Abonenti mají zajištěné stálé místo v hledišti exkluzivního prostoru Uffa na celou divadelní sezonu.

  • Abonenti šetří peníze, neboť cena předplatného je až o 30 % nižší než součet cen vstupenek na jednotlivá představení.

Rozmístění sedadel (přízemí/balkon)

  1. sekce přízemí: řada 1. - 8.
  2. sekce přízemí: řada 9. - 12. balkón, 1. řada, sedadla 6 - 29
  3. sekce balkón (kromě 1. řady, sedadel 6 - 29)
Podrobné informace o všech inscenacích v jednotlivých skupinách předplatného, o cenách abonentek a další zajímavosti naleznete v nabídkovém bulletinu.

Prodej abonentek na sezónu 2024/2025

Stávající předplatitelé, kteří si chtějí svá místa ponechat a předplatné prodloužit, tak mohou učinit od 3. 6. do 21. 6. dvěma způsoby: on-line, nebo v Inforecepci UFFO. Bulletin v elektronické podobě, termíny představení a informace budou rozeslány tradičně e-mailem všem předplatitelům.

Noví zájemci o předplatné si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu od 22. 7. do 16. 8., a to on-line na www.uffo.cz, či v Inforecepci UFFO. Bulletin v elektronické podobě najdete na www.uffo.cz v sekci Divadelní předplatné

Bulletin v elektronické podobě, termíny představení a informace můžeme zaslat e-mailem.

CENY PŘEDPLATNÉHO

NOVÉ DIVADLO:

2.590 Kč = abonentka v 1. sekci

ČINOHERNÍ DIVADLO A, ČINOHERNÍ DIVADLO B, DIVADLO A HUDBA:

3.990 Kč = abonentka v 1. sekci
3.590 Kč = abonentka v 2. sekci
3.290 Kč = abonentka v 3. sekci

Inforecepce UFFO

předprodej vstupenek, abonentek telefon: 499 300 999
e-mail: info@uffo.cz

Adéla Šmat

produkce, divadelní předplatné telefon: 778 771 723
e-mail: smat@uffo.cz
BULLETIN Divadelního předplatného 2024/2025 si můžete stáhnout ZDE.